START STÄMNING SERVICE RENOVERING KONSERTTJÄNST FÖRSÄLJ./UTHYR. TILLBEHÖR FAQ
 

FAQ

     
Frågor (FAQ)
Stämning
Service & Reparation
Skötselråd
Köpa begagnat
Under motorhuven
Sök ditt pianos ålder
Om Steinway & Sons
 

Steinway & Sons

|
|
|
Konstruktionen

Steinway & Sons

Patenten

Steinways framgångar beror till stor del på att de redan under slutet av 1800-t lyckades utveckla en konstruktion som motsvarade de krav som pianisterna ställde på instrumenten. Allt större konsertlokaler krävde ett tonstarkt instrument, dåtidens tonsättare och pianister såsom Franz Liszt och Rachmaninoff utvecklade en kraftfullare teknik som krävde robustare instrument. Mellan 1868 och 1885 tog Steinway ett antal patent som ledde fram till en flygelkonstruktion som är förbluffade lik den som används i dagens nytillverkade Steinways. Några av de betydelsefullaste patentet presenteras här nedan:


Korssträngningen:

Korssträngningen patenterades av Henry Jr. Steinway 1859, en konstruktionsförbättring som blev mycket betydelsefull för flygeln och pianot. Genom att lägga bassträngarna i kors över diskantsträngarna och dela upp steget, kan bassträngarna göras länge och basdelen av steget kan placeras på en punkt där resonansbottnen är som mest flexibel. Detta ger en mycket bättre baston, och konstruktionen kom snabbt att anvädas av alla tillverkare.
Pat no: 26532, 20 dec 1859, H. Steinway Jr.
 

  Ritning av Steinway D-flygel från 1888. Bassträngarna (1) ligger i kors över diskantsträngarna (2) så bassteget (3) kan placeras mer centerat på resonansbottnen vilket förbättrar tonen i basregistret.  

Duplex skalan:

Duplex är ett system för att förstärka strängarnas höga övertoner. När en ton slås an börjar strängen vibrera och generera en ton som motsvarar den tangent slås an, men strängen skapar även toner oktaven över, oktav + kvint över, två oktaver över, två oktaver + ters över osv. enligt ett matematiskt mönster. Dessa sk. övertoner har stor betydelse för klang och volym. Steinway tog 1872 patent på ett system där strängen delas upp i tre delar - den klingade delen som slås an av hammaren och sedan två medklingande delar i varje ända. Den medklingande delen framme vid stämnageln (frontduplex) fungerar som en övertonsgenerator och de strängdelar som sitter i andra änden vid anhängspunkten i järnramen (bakduplex) bidrar tillsammans att skapa ett klangspektrum. Denna konstruktion har idag kopierats av många tillverkare.
Pat no: 126848, 14 maj 1872, C. F. T. Steinway
 

Frontduplex på en modern Steinway Bakduplex på moden Steinway

Den laminerad sargen:

Seinwayflygelns sarg tillverkas sedan 1880 i ett stycke av arton lager lönnfanér, vart och ett lika långa som sargens omkrets, som limmas och pressas samman i en speciell limpress konstruerad av C. F. Theodore Steinway. Tidigare hade flygelsargen tillverkats i flera olika stycken som sedan fogats samman, men lamineringen ger en oslagbart stabil sarg och en mycket styv infästning för resonansbottnen. Denna metod kom snart att användas av andra flygeltillverkare, och är idag den vanligaste tillverkningsmetoden.
Pat no: 229198, 22 juni 1880, C. F. T. Steinway
 

  Tillverkning av en Steinway flygelsarg. Pressen är konstruerad av C. F. Theodore Steinway 1880.  

Fler patent...

Steinway har sedan 1857 tagit över 100 patent. En komplett förteckning över samtliga patent finns att läsa på Steinway hemsida www.steinway.com
 

 
   
Opera browser
Snabbare, säkrare, bättre!
 
 
Skriv ut Skicka länk

 
Smålands Klaververkstad · Ekhorva gård · S-360 70 Åseda · Sverige · 0474 - 500 32 · info@klaververkstaden.se

Copyright © - Smålands Klaververkstad 2002