Bilder från seminariet i Malung

Inger Grudins hus och kursgård

Edwin Beunk stämmer Graf flygeln

Demoteringen av ett hammarklaver påbörjad

Hammarklaverets mekanik

Demontering av resonansbotten

1877 renoverade polyteknikern Franz Engström instrumentet

Nu är det inte mycket kvar...

En taffel går samma öde till
mötes...

Resonansbottnen demonterad

Ett kabinettpiano undersöks

Kabinettpianots mekanik

Två toner i basen har blivit tillagda
i efterhand

Konsert med Riko Fukuda och Inger Grudin

Föreläsning i det fria!

Avslutning på punschverandan
Klicka på bilderna för att förstora!