START STÄMNING SERVICE RENOVERING KONSERTTJÄNST FÖRSÄLJ./UTHYR. TILLBEHÖR FAQ
 
Konserttjänst      
Konserttjänst
Hur är instrumentet?
Pianistens önskemål
Beställ i tid!
 
Är instrumentet redo för konserten?
Tänk på...
  Håkan Hagegård & Elisabeth Boström

En konsert ställer inte bara stora krav på pianostämmaren - instrumentet måste också vara i god kondition kunna tillgodose pianistens krav.

  • Instrumentet måste vara i balans för att kunna hålla stämningen genom hela konserten. Om t.ex. tonhöjden skall förändras krävs det minst två stämningar inför konserten. Se därför till att instrumentet stäms regelbundet även mellan konserterna.
  • Mekaniken måste vara justerad och i bra skick. En utsliten mekanik ställer till stora besvär för pianisten.
  • Hammarna får inte ha djupa spår eller vara slipade allt för många gånger.
  • Klangen måste vara jämn över hela instrumentet så inte pianisten måste tänka på att kompensera för ojämnheter.

Det säkra före det osäkra
  Förster flygel
Lämna inget åt slumpen! Är du som arrangör det minsta osäker på instrumentets skick, kontakta oss i god tid! Innan en konsert givs i regel inte tid till något annat än att stämma instrumentet, så då måste allt annat vara i ordning. Vi kommer gärna ut och besiktigar instrumentet inför konserten och lämnar förslag på eventuella åtgärder.

Mellan konserterna Ett instrumet som används i konsertsammanhang måste stämmas och servas regelbundet även mellan konserterna. Vi kan erbjuda förmånliga serviceavtal som garanterar dig att er instrument alltid är redo för alla pianister!
 
   
Opera browser
Snabbare, säkrare, bättre!
 
 
Skriv ut Skicka länk

 
Smålands Klaververkstad · Ekhorva gård · S-360 70 Åseda · Sverige · 0474 - 500 32 · info@klaververkstaden.se

Copyright © - Smålands Klaververkstad 2002