START STÄMNING SERVICE RENOVERING KONSERTTJÄNST FÖRSÄLJ./UTHYR. TILLBEHÖR FAQ
 
Service      
Service
Serviceförslag
Steinway service
 
Service - för ditt piano skall vara en glädje i många år till...
Service

Det första flygeln tillverkade i Italien av Bartolomeos Crhistofori på 1700 talet. Det tog 200 år av experimenterande med olika konstruktioner och material för att komma fram till en fungerade och hållbar konstruktion. Och man lyckades. Många instrument tillverkade i slutet av 1800 talet är fullt fungerande och används än idag.

För att instrumentet skall förbli intakt genom åren, måste det liksom alla andra bruksföremål få sin regelbundna service och tillsyn. Mekaniken måste justeras och de delar som slits servas eller bytas ut.

Om ditt instrument får den service det behöver, kommer det att vara till glädje för dig och för kommande generationer. Ditt piano är ett genuint hantverk med lång tradition.

Genom att anlita Smålands Klaververkstad kan du försäkra dig om att ditt instrument får den bästa service.
 
   
Opera browser
Snabbare, säkrare, bättre!
 
 
Skriv ut Skicka länk

 
Smålands Klaververkstad · Ekhorva gård · S-360 70 Åseda · Sverige · 0474 - 500 32 · info@klaververkstaden.se

Copyright © - Smålands Klaververkstad 2002