START STÄMNING SERVICE RENOVERING KONSERTTJÄNST FÖRSÄLJ./UTHYR. TILLBEHÖR FAQ
 
FAQ      
Frågor (FAQ) 
Stämning 
Service & Reparation
Skötselråd
Köpa begagnat
Under motorhuven
Sök ditt pianos ålder
Om Steinway & Sons
 
Köpa ett begagnat instrument
Köpa privat   Att köpa ett piano privat på annons kan vara en riskabel affär. Inte allt för sällan kommer jag ut till kunder som köpt ett instrument på auktion som är omöjligt att stämma utan omfattande renovering. Låt därför alltid en pianotekniker besiktiga instrumentet innan köpet. Här är några vanliga fel som man kan hitta på gamla instrument.

Sprucken resonansbotten
  Sprucken resonansbotten
  Resonasbottnen i instrumentet kan ha torkat ut och spruckit sönder. En spricka behöver inte inverka negativt på klangen, men om bottnen har släppt från ribborna kan det uppstå missljud. Det kan också vara ett tecken på att bottnen har förlorat sin välvning och att strängarna inte längre pressar mot steget. Titta in genom strängarna och kontroller om det finns synliga sprickor i bottnen.

Sprucken järnram   Om järnramen är spräckt går det inte att göra något åt instrumetnet. Det finns dessutom en fara att instrumentet kan explodera då strängarna har en sammanlagd dragkraft på mellan 15 och 20 ton. På ett piano kan det vara svårt att kontrollera järnramen då den delvis döljs av meknaiken.

Skadade strängar/steg
  Sprucket steg
  Om instrumentet utsatts för en hög luftfuktighet kan strängarna börjat oxidera. När de kopparomspunna bassträngarna blir för gamla kan börja rassla och låta illa. Den del som överför strängarnas viberatinoner till resonasbotten kan spricka upp och stiften som fixerar strängarna att lossna. Kontrollera i fall det fattas strängar i pianot och i fall någon bassträng låter illa. Att få en uppfattning om steget skick kan vara svårt på ett piano då det delvis täcks av mekninken.

Stämnagler/stämstock
  Oxiderade stämnagler
  Stämskruvarna sitter nedslagna i en trästock av massiv eller skiktlimmat hårdträ. Om instrumentet varit utsatt för allt för hög fuktighet kan limmet lösts upp och träskikten delat på sig. Om det stått mycket torrt kan träet torkat ut och skadats. I båda fallen resulterar det i att stämskruvaran går för lätt och instrumentet inte kan hålla stämningen. I en del fall räcker det med att byta ut stämskruvarna till en större dimension, men i värsta fall måste stämstocken bytas ut. Om delar av instrumentet stämt ur sig mer än andra, kan det vara ett tecken på sprickor eller skador på stämstocken.

Klaviatur
  Skadad klaviatur
  Skadade och utslitna tangenter kan leda till kostbara reparationer. Om allt för många belägg är skadade blir det i de flesta fall nödvändigt att byta ut alla belägg till modernt konstmaterial. De filtlagringar som styr tangenterna efterhand ut vilket leder till en oexakt spelart, och måste bytas ut. Om klaviaturen utsatts för hög luftfuktighet kan tangenterna ha vridit sig och haka i varandra. Mal och möss kan ha skadat underläggsfilt och fukt kan ha fått styrstift till att oxidera.

Mekanik
  Utsliten Steinwayhammare
 

Mekaniken är den del av instrumentet som slits ut fortast. Hammarna blir med tiden deformerade och måste till slut bytas ut. Möss, mal och trämask angiper gärna filt och trädelar, vilket kan leda till svåra skador. Om instrumentet inte varit regelbundet servat, kan mekaniken slitits ut onormalt snabbt och kräva omfattande reparation och justering.

Under en period på 70-t experimenterade pianotillverkare med plasmaterial i mekanikerna. Nackdelen är att plasten blir spröd när den åldras och delarna lätt spricker. De går inte att reparera och reservdelar går inte att få idag. Undvik dessa piano!!!


Kammarpiano
  Kammarpiano
  Små piano sk. kammarpiano var mycket populära under 50- och 60-talet. Fördelen är att de är enkla att flytta och tar liten plats. För att bygga ett piano så litet måste man dock göra kompromisser i konstruktionen. Strängarna i bas och mellanparti blir mycket korta, vilket ger en dålig ton. Mekaniken får inte plats ovanför tangenterna, utan måste placeras nere i pianot. Tangenternas rörelse överförs via flera hävarmar till mekaniken, vliket orsakar friktion samt en seg och inexakt spelart. Dessutom är det mycket svårt och kostbart att reparera och justera mekaniken, då det innebär att klaviaturen måste demonteras och sedan justeras in igen. Om möjligt - undvik dessa instrument.

mm...   Detta är bara några av de vanligast förekommande fel på piano och flyglar. Ytterligare faktorer att ta hänsyn till är t.ex. mekanikens och instrumentets konstruktion och kvalitet, klang, ålder och möbelns skick. Rådfråga därför alltid en pianotekniker innan köpet!
 
   
Opera browser
Snabbare, säkrare, bättre!
 
 
Skriv ut Skicka länk

 
Smålands Klaververkstad · Ekhorva gård · S-360 70 Åseda · Sverige · 0474 - 500 32 · info@klaververkstaden.se

Copyright © - Smålands Klaververkstad 2002