START STÄMNING SERVICE RENOVERING KONSERTTJÄNST FÖRSÄLJ./UTHYR. TILLBEHÖR FAQ
 
FAQ      
Frågor (FAQ) 
Stämning 
Service & Reparation
Skötselråd
Köpa begagnat
Under motorhuven
Sök ditt pianos ålder
Om Steinway & Sons
 
Frågor om serive och reparation
Går alla piano att reparera?
  Perzinapiano
  Ja, i de allra flesta fall går det att reparera ett instrument. Det enda som kan vara problem är i fall järnramen är spräckt. Att svetsa sammen en spräckt ram är mycket svår och det är omöjligt att garantera att den inte kommer att spricka upp igen. Däremot är det inte lönsamt att renovera alla instrument. Kanske är konstruktionen allt för omodern, eller skadorna så omfattande att priset för renoveringen vida överstiger instrumentets värde.

Är mitt piano lönt att renovera?   Det beror på instrumentets fabrikat och skick. Det finns vissa fabrikat som alltid lönar sig att renovera oavsett skick, och i vissa fall kanske instrumentet är en gammal familje egendom som gärna skall bevaras för framtida generationer. Kontakta oss för att få en besiktning och förslag på renovering!

Måste jag göra något mer än att stämma mitt piano?  

Ja, liksom t.ex. en bil kräver även ett instrument sin regelbunda service för att fungera korrekt. Delarna i mekaniken slits ut efterhand, men även om inte instrumentet används så mycket kan det finnas saker som måste underhållas. Skruvarna som håller fast mekanikdelarna kan lossna och delarna komma att rubbas från sin position, vilket leder till ett snabbt och förödande slitage.


Några toner låter hårdare än andra. Varför?
  Intonation av hammare
  Filten i hammarna packas samman när de träffar strängarna, och till slut kommer filten att bli så hård att klangen förändras. Lösningen att att slipa bort den deformerade filten och sedan med hjälp av nålar justera hårdheten i hammaren. Missljud kan också orsakas av att mekaniken är felaktigt justerad.

Mitt piano håller inte stämningen. Vad kan man göra?  

Troligtvis har den trästock som stämskruvaran är nedslagna i torkat ut, och stämskruvarna av den anledningen går för lätt. I de flesta fall går det att byta ut stämskruvarna (stämnaglerna) mot en större dimension, och instrumentet går att stämma igen. I en del fall har stämstocken torkat ut så mycket att den spruckit sönder och måste bytas ut. Det går att göra, men blir kostbart. I en del sällsynta fall kan järnramen vara spräckt, och i så fall går pianot inte att reparera.


Några vita tangentbelägg saknas eller är skadade. Finns det nya?   På de flesta gamla instrument är de vita beläggningarna av elfenben. Det är lite besvärliga att få tag i, och är ganska dyra (ca: 100 kr/belägg + montage). Om allt för många saknas eller är skadade, kan det löna sig att byta ut alla belägg mot mot plast.

HJÄÄLP!! Jag har råkat spilla vatten ned i instrumentet!   Torka genast upp allt synligt vatten! Om det är ett piano, öppna luckan längst ned och försök torka upp allt vatten. Om det är en flygel, torka upp eventuellt vatten under strängarna med en tygtrasa eller Wettex-duk. Stick ned en smal träkäpp genom strängana för att föra runt trasan med. KONTAKTA OMGÅENDE EN PIANOTEKNIKER!

Min flygel spelar tungt. Varför?   Om ett instrument är tungspelt brukar det tyda på att mekaniken är fel justerad. Någon kan också ha bytt ut hammarna mot fel typ, eller inte vägt av klaviaturen efteråt.

Hur mycket väger mitt piano?   Ett piano väger mellan 150 och 250 kg beroende på storlek. En flygel väger mellan 300 och 600 kg.
 
   
Opera browser
Snabbare, säkrare, bättre!
 
 
Skriv ut Skicka länk

 
Smålands Klaververkstad · Ekhorva gård · S-360 70 Åseda · Sverige · 0474 - 500 32 · info@klaververkstaden.se

Copyright © - Smålands Klaververkstad 2002