START STÄMNING SERVICE RENOVERING KONSERTTJÄNST FÖRSÄLJ./UTHYR. TILLBEHÖR FAQ
 
FAQ      
Frågor (FAQ)
Stämning 
Service & Reparation
Skötselråd
Köpa begagnat
Under motorhuven
Sök ditt pianos ålder
Om Steinway & Sons
 
Frågor om stämning...
Hur ofta skall jag stämma mitt piano?   Generellt sett skall ett piano stämmas minst en gång varje år för att bevara dess stabilitet. Stämmer man det med större tidsintervall måste man vid stämningen göra så stora justeringar av tonhöjden att det stämmer ur sig snabbare.

Kan jag ställa mitt piano mot en yttervägg?   De flesta moderna hus är så väl isolerade att det inte inverkar negativt på instrumentets stämhållning. Låt pianot ca: 10 cm från väggen så utjämnas temperatur och fuktighet.

Mitt piano har inte varit stämt på 10 år. Har det skadats?   Nej. Instrumentet tar inte skada av att stå ostämt. Tonhöjden har däremot fallit så lågt att det krävs flera stämningar för att det åter skall bli stabilt. Det kan hända att det går av strängar vid en sådan uppdragning, vilket är helt normalt eftersom stålet blir utmattat med tiden.

Vad är "normal tonhöjd"?   Normal tonhöjd för a1 är 440 Hz. Men allt fler musiker vill ha en tonhöjd på 442 Hz eftersom de anser att det ger instrumentet får bättre klang. Alla moderna instrument är byggda för att klara den extra belastning som den högre tonhöjden ger.

Hur lång tid tar det att stämma ett piano?   En normal stämning tar mellan 1,5 och 2 timmar. Om instrumentet stått ostämt en längre tid måste man först göra en eller flera uppdragningar vilket gör att stämningen tar längre tid.

Varför blir ett piano ostämt?  

Strängarnas totala dragspänningen i ett piano eller flygel ligger mellan 15 och 20 ton. För att klara denna enorma belastning är alla moderna instrument försedda med en stabil ram av gjutjärn. Men trots det blir instrumentet ostämt. Anledningarna är flera:

  • Mekanisk påverkan:
    När man slår an en ton hårt utsätts strängen slår hammaren med en stor kraft mot strängen. Det gör att strängen kan komma slås ur sin riktiga position. Det är den främsta anledningen till att instrument som används i konsertsammanhang måste stämmas så ofta, alltid mellan repetitionen och konserten och i bland även i pausen. Hur instrumentet klara sådana påfrestningar beror mycket på instrumentets kvalité, men framför allt på hur stabilt pianostämmaren stämt.
  • Klimat och miljö:
    Här har pianostämmaren mindre möjligheter att påverka hållbarheten. Ett piano består till största delen av trä, vilket påverkas av luftfuktighet och temperatur. Förvisso är järnramen mycket stabil, men den sitter fastskruvad i en stomme av trä. Strängarna löper över ett steg, som överför viberationerna till en resonansbotten av granträ. Stämskruvarna sitter nedslagna i en trästock av lönn eller bok. Här är förstås instrumentets konstruktion av stor betydelse, men inget instrument kan hålla stämningen acceptabelt i mer än ett år.

Blir det bättre när man stämmer på gehör än med stämapparat?   Om stämningen är utförd med en proffessionell stämmapparat av en proffessionell stämmare har det i de flesta fall ingen betydelse. En del konsertpianister upplever att stämningar utförda med apparat låter allt för "kalla" och "sterila".
MEN - Det finns ingen apparat idag som kan stämma ett piano - bara mäta tonhöjden. Att arbeta korrekt med stämnyckel och få strängen att bli stabil kräver en kompetent och erfaren stämmare.

Måste man ha absolut gehör för att stämma piano?   Nej. När man gör en stämning på gehör tar man hjälp av de svävningar som uppstår då två toner/övertoner ligger nära varandra. Alla med normal hörsel kan lära sig att stämma på gehör, men det kräver lång träning och mycket tålmod.
 
   
Opera browser
Snabbare, säkrare, bättre!
 
 
Skriv ut Skicka länk

 
Smålands Klaververkstad · Ekhorva gård · S-360 70 Åseda · Sverige · 0474 - 500 32 · info@klaververkstaden.se

Copyright © - Smålands Klaververkstad 2002