START STÄMNING SERVICE RENOVERING KONSERTTJÄNST FÖRSÄLJ./UTHYR. TILLBEHÖR FAQ
 
Renvering      
Renovering
Akustiska delar
Mekanik
Ytbehandling/lack
Helrenovering
Steinway & Sons
Renoveringar vi gjort
 
Renovering av akustiska delar
Resonasbotten
  Sprucken resonansbotten
Resonansbottnen är den träskiva som ligger under strängarna vars funktion är att fånga upp vibrationerna från strängarna, förstärka dem och sprida ljudet ut i rummet. Den är tillverkad av tätvuxet granträ av hög kvalitet och uppspänd över ribbor för att få en välvd form. När träet i resonansbottnen åldras och torkar ut, krymper det och kan spricka sönder. I värsta fall förlorar den sin välvning och instrumentet tappar tonkalitet och volym.
Sprickorna i bottnen kan repareras genom att fälla in kilformade granträ lister. Om uttorkningen gått allt för långt måste bottnen bytas ut helt. Efter reparation lackeras bottnen om.

Järnram
  Byte av agraffer
För att kunna renovera resonansbottnen måste järnramen lyftas ur instrumentet. I samband med det kan ramen omlackeras för att få instrumentet att se fräschare ut. De punkter strängarna lagras mot byts ut (agraffer) eller slipas till (capodaster). Vid montering kontrolleras och justeras järnramens höjd, så strängarna kommer att tycka med jämn kraft mot resonansbottnen. Dessa punkter är mycket viktiga för att erhålla en bra ton i instrumentet.

Beräkning av ny mensur
  Mensurering
Med hjälp av beräkningskraften i en modern dator, kan man optimera och förbättra klangen i många instrument tillverkade kring sekelskiftet och framåt genom att välja mer passande strängdimensioner och material. Smålands Klaververkstad använder sig av ett egenutvecklat datorprogram som ger stora möjligheter att anpassa beräkningarna efter instrumentets förutsättningar.

Strängar & steg
  Reparation av steg
Med åren mattas materialet i strängarna ut och luftfuktigheten kan få stålet att börja rosta. Strängarna i basen är omspunna med koppar som kan lossna och börja skallra. Oxid i de punkter där strängen är lagrad kan göra instrumentet svårt att stämma och påverka stämstabiliteten negativt. Genom att sätta i nya strängar får man en klarare och renare ton.
Den del som förmedlar vibrationerna från strängarna till resonansbottnen kallas steg. Detta kan torka ut och spricka sönder, och de stift som låser fast strängarna kan komma att lossna och börja skallra. Det går att byta ut hela eller delar av det skadade steget.

Stämnagler
  Stämnagler och strängar
Stämskruvarana i pianot kallas stämnagler. De är nedslagna i en trästock, kallad stämstock. Om denna torkar ut kan stämnaglerna komma att gå för lätt och instrumentet går inte stämma mer. I de allra flesta fall kan de bytas ut mot en större dimension, men har stämstocken spruckit sönder måste även denna bytas ut.

mm.. Detta är några av de vanligaste problem och dess lösningar. Om ditt instrument har något annat fel kan det naturligtvis åtgärdas. Smålands Klaververkstad kan utföra de flesta trä och metallarbeten så hos oss finns det en lösning på alla tänkbara och otänkbara problem!
 
   
Opera browser
Snabbare, säkrare, bättre!
 
 
Skriv ut Skicka länk

 
Smålands Klaververkstad · Ekhorva gård · S-360 70 Åseda · Sverige · 0474 - 500 32 · info@klaververkstaden.se

Copyright © - Smålands Klaververkstad 2002