START STÄMNING SERVICE RENOVERING KONSERTTJÄNST FÖRSÄLJ./UTHYR. TILLBEHÖR FAQ
 
Renovering      
Renovering
Akustiska delar
Mekanik
Ytbehandling/lack
Helrenovering
Stienway & Sons
Renoveringar vi gjort
 
Vad omfattas av en helrenovering?
Stomme:
  Lackad resonansbotten
 • Demontering mekanik, klaviatur, strängar, stämnagler, järnram, samt lösa möbeldelar
 • Kontroll och rengöring av stomme
 • Reparation och lackering av resonansbotten
 • Kontroll av steg och stämstock
 • Kontroll/justering av stegytans vinkel mot strängen

  extra flygel:
 • Blekninig av resonansbotten och steg

Järnram:
  Lackad järnram
 • Kontroll av järnram
 • Spackling och lackering
 • Slipning av capodast/trycklist
 • Byte av järnamsproppar *1)
 • Polering av krom och mässingsdelar
 • Inpassning av järnram för att få optimalt tryck mot steg
 • Byte all filt

  extra flygel:
 • Byte agraffer*1)

Strängar och stämnagler:
  Besträngad flygel
 • Kontroll och ev. modifiering av befintlig mensur *2)
 • Montering av nya diskantsträngar
 • Tillverkning och montering av nya bassträngar
 • Montering nya stämnagler
 • Uppdragning till kammarton x 3
 • Pressning av strängar

Klaviatur:
  Slipning av klaviatur
 • Rengöring klaviaturram
 • Rengöring tangenter
 • Kontroll beläggning *3)
 • Blekning elfenben *1)
 • Slipning och polering klaviatur
 • Svärtning halvtoner
 • Omganering
 • Byte tryckfilt
 • Byte vågbalksfilt
 • Byte framfilt

  extra flygel:
 • Inpassning klaviaturram

Mekanik:
 • Rengöring mekanik
 • Översyn samtliga mekanikdelar
 • Byte hammarhuvud
 • Byte dämmarfilt
 • Omaxling av slitna lagringar
 • Renovering pedalsystem
 • Heljustrering mekanik
 • Kontroll/justering av spelvikt *4)
 • Slipning hammare
 • Intonation

  extra flygel:
 • Byte hammarstielar
 • Omganering dämmarstyrlist

Möbel:
 • Översyn
 • Polering mässingsdelar (pedaler, gångjärn etc.)
 • Rengöring av möbel

Material som ingår:
 • Resonasbottenlack
 • Lack och spackel järnram
 • Filt till järnram
 • Stämnagler
 • Diskantsträngar
 • Bassträngar
 • Filt till klaviatur
 • Blyvikter för vägning av klaviatur
 • Hammarhuvud
 • Dämmarfilt
 • Erfoderliga mekanikaxlar och ganeringar
 • Erfoderligt polermedel, slipmaterial, blekmedel etc.

  extra flygel:
 • Agraffer *1)
 • Hammarstielar

Fotnoter:
 1. Endast på vissa modeller.
 2. Förändring av befintlig mesur endast vid behov eller på kundens önskemål.
 3. Kostnad för byte av belägg tillkommer vid mer omfattande renovering.
 4. Återställs till urprunglig spelvikt om kunden ej begär annat.
 
   
Opera browser
Snabbare, säkrare, bättre!
 
 
Skriv ut Skicka länk

 
Smålands Klaververkstad · Ekhorva gård · S-360 70 Åseda · Sverige · 0474 - 500 32 · info@klaververkstaden.se

Copyright © - Smålands Klaververkstad 2002